"OVERSEAS" продукти на IMA-Япония, предназначени за външния пазар/износ. Същото качество на по-добра цена!