Много от примамките и захранките, продавани в Европа са разработени и рафинирани от ограничен брой шаблони. Много имат сходни характеристики, а понякога и едни и същи съставки. Това може да се окаже проблем, когато те се използват често, защото рибите се научават да свързват техните характеристики с опасност. Това може да е миризма, вкус, цвят или консистенция, но резултатът е един и същ - рибите избягват или игнорират тези примамки. Красотата на продуктите MARUKYU е, че те са разработени самостоятелно, в друг континент, но в същото време за видове, които имаме в Европа. Оригиналът, естеството на техния състав и характеристики означава, че европейските риби не могат да имат обичайните отправни точки, които водят до заклинание "опасно". 

Риболовците не са виждали подобни захранки досега, рибите също.