Японски производител на висококачествени кутии и куфари, използвани в риболова.

Made in Japan!