VANFOOK е японски производител на тройки, assist куки, spoon куки.. Много от известните японски производители на примамки използват продуктите на VANFOOK, които без изключение са MADE IN JAPAN